Evy Paulsson
Evy Paulsson
auktoriserad översättare
E-post
evy.paulsson@ep-sprakkonsult.se
 
Mobil
070–553 55 55
 
Telefon
046–30 77 61
 
Adress
Evy Paulsson Språkkonsult
Hubertusvägen 15
226 53 Lund
SFÖ - Sveriges Facköversättarförening FAT - Föreningen Auktoriserade Translatorer
Program
 
 
Microsoft Office 2010  
 
SDL Trados Studio 2014  
 
Trados 7.0, SDL Trados 2007  
 
Adobe Acrobat XI Pro