Evy Paulsson
Evy Paulsson
auktoriserad översättare
E-post
evy.paulsson@ep-sprakkonsult.se
 
Mobil
070–553 55 55
 
Adress
Evy Paulsson Språkkonsult
Hubertusvägen 15
226 53 Lund
SFÖ - Sveriges Facköversättarförening FAT - Föreningen Auktoriserade Translatorer

Välkommen till Evy Paulsson Språkkonsult

Jag är auktoriserad translator från tyska och danska till svenska. Jag arbetar som frilansande översättare av facktexter för myndigheter och näringsliv – både direkt och via översättningsbyråer. De flesta av mina kunder finns i Sverige, men jag har också kunder utomlands, framför allt i Danmark och Tyskland.  
 
Jag har arbetat professionellt med översättningar sedan 1997, det mesta av tiden i mitt eget företag men också som anställd översättare vid SprogData A/S (nu Globalscandinavia) i Köpenhamn 2000-2003. I botten har jag akademiska studier med språklig inriktning samt kurser vid utländska universitet. 1997 gick jag ut facköversättarutbildningen vid Lunds universitet. Senare undervisade jag regelbundet på detta program i åtta år, 2003-2011.  
 
En av Kammarkollegiet auktoriserad translator har tystnadsplikt, arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler och har rätt att bestyrka översättningar med officiell stämpel.  
 
 
FACKÖVERSÄTTNINGAR
FRÅN tyska (aukt.)  
danska (aukt.)  
TILL svenska (modersmål)
FACKOMRÅDEN myndighetstexter  
juridik  
medicin  
ekonomi  
betyg
MEDLEMSKAP medlem i FAT  
Föreningen Auktoriserade Translatorer  
 
medlem i SFÖ  
Sveriges Facköversättarförening