Evy Paulsson
Evy Paulsson
auktoriserad översättare
E-post
evy.paulsson@ep-sprakkonsult.se
 
Mobil
070–553 55 55
 
Adress
Evy Paulsson Språkkonsult
Hubertusvägen 15
226 53 Lund
SFÖ - Sveriges Facköversättarförening FAT - Föreningen Auktoriserade Translatorer
AUKTORISATION
2006 Auktoriserad translator från danska till svenska av Kammarkollegiet.
1999 Auktoriserad translator från tyska till svenska av Kammarkollegiet.
UNIVERSITETSUTBILDNING
2008 Medicinsk översiktskurs, 8 hp, Malmö högskola.
1997 Fil. mag., huvudämne tyska, Lunds universitet.
1997 Översättarutbildning i tyska, 90 hp, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet i samarbete med Lunds universitet.
1996 Ekonomisk tyska, 8 hp, Lunds universitet.
1992 Svenska, litterär och språklig inriktning, 90 hp, Lunds universitet.
1974 Ämneslärarexamen, 60 hp, Lärarhögskolan i Malmö.
1973 Fil. kand., Lunds universitet omfattande 90 hp i tyska, 60 hp i engelska och 30 hp i historia.
Ett studieår motsvarar 60 högskolepoäng (hp).
YRKESERFARENHET
2003- Frilansöversättare från tyska, danska och engelska till svenska huvudsakligen inom områdena myndighetstexter, juridik, medicin, ekonomi och betyg.
2003-2011 Undervisning vid översättarutbildningen vid Lunds universitet.
2000-2003 Anställd som översättare vid SprogData A/S (nuvarande Globalscandinavia A/S). Översättning av fordonstexter – instruktionsböcker, garantihandböcker, fordonsteknik och logistik – från tyska och engelska till svenska.
1996-2000 Undervisning vid institutionen för humaniora vid Högskolan i Halmstad. Undervisning och examination i tyska: översättning, ekonomisk terminologi och grammatik.
1995-2000 Frilansöversättare för översättningsbyråer, företag och förlag.
1994- Lektör av tysk skönlitteratur för Bibliotekstjänst i Lund.
1993 Inregistrering av firma med verksamhetsområde inom utbildning och översättning under firmanamnet Evy Paulsson Språkkonsult.
1992-1993 Anställd som utbildare vid AMU-gruppen (nuvarande Lernia) i Kävlinge. Undervisning i transporttyska och yrkesinriktad svenska huvudsakligen på Europakurser för chaufförer och transportledarkurser.
1975-1992 Språklärare. Anställd som adjunkt i tyska, svenska och engelska i Lunds kommun.