Evy Paulsson
Evy Paulsson
auktoriserad översättare
E-post
evy.paulsson@ep-sprakkonsult.se
 
Mobil
070–553 55 55
 
Adress
Evy Paulsson Språkkonsult
Hubertusvägen 15
226 53 Lund
SFÖ - Sveriges Facköversättarförening FAT - Föreningen Auktoriserade Translatorer

Om auktorisation

Jag är auktoriserad translator från tyska och danska till svenska och har stämpelnummer 639.  
 
Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation. Titeln meddelas av Kammarkollegiet efter prövning av den sökandes kunskaper och lämplighet.  
 
Endast fysiska personer kan inneha auktorisation. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt, arbetar enligt särskilda yrkesetiska regler, s.k. god translatorssed, och har rätt att använda stämpel för att bestyrka översättningar i det språk och den språkriktning som auktorisationen avser.  
 
Vill du veta mer? Gå till Kammarkollegiets translatorsföreskrifter.