Evy Paulsson
Evy Paulsson
auktoriserad översättare
E-post
evy.paulsson@ep-sprakkonsult.se
 
Mobil
070–553 55 55
 
Adress
Evy Paulsson Språkkonsult
Hubertusvägen 15
226 53 Lund
SFÖ - Sveriges Facköversättarförening FAT - Föreningen Auktoriserade Translatorer
Fackområden med exempel
 
 
Ekonomi  
affärskorrespondens, budgetpresentationer, marknadsanalyser, ekonomisk uppföljning  
 
Juridik  
avtal, bolagsordningar, stämningar, överklaganden, domar, myndighetsbeslut  
 
Medicin  
läkarutlåtanden, information till patienter och läkare, medicinska frågeformulär, utbildningsmanualer